Werken anno nu; hoe verder?

Geachte heer/ mevrouw,

Vanuit het KPMG RAAD Board Program willen we elk kwartaal
gaan onderzoeken hoe we werken en gaan werken. Dit
onderzoeken we aan de hand van verschillende thema's waar
we graag uw input op ontvangen.

Hierbij willen wij u vragen om mee te werken aan ons onderzoek. Het invullen kost ca. 10 minuten van uw tijd. Houd u bij het beantwoorden van de vragen steeds uw eigen organisatie in gedachten.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij delen in oa. artikelen en digitale ronde-tafels waar we graag de discussie met u aangaan over de belangrijkste uitkomsten.

Tevens kunt u aan het einde van de vragenlijst aangeven of u
de resultaten wilt ontvangen, gebenchmarkt naar resultaten van soortgelijke bedrijven.

Met vriendelijke groet,

Tom van der Heijden
Voorzitter KPMG RAAD Board Program


Data Privacy
Uw antwoorden worden verzameld en opgeslagen bij een derde partij (Motivaction) in opdracht
van KPMG op beveiligde servers in Nederland. Uw antwoorden zullen alleen beschikbaar worden
gesteld aan een beperkt aantal KPMG medewerkers van firma's die lid zijn van KPMG International.
Meer informatie kunt u vinden in ons privacy statement.